Διαμόρφωση υφιστάμενης παιδικής χαράς

Διαμόρφωση υφιστάμενης παιδικής χαράς

...

Κύριος του Έργου : Δήμος Αθηναίων
Τοποθεσία : παιδική χαρά
επί της πλατείας Κρημνίτσης Ελληνορώσων
Μελέτη : 2017
Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Αντώνης Κρασάς
×