Παραθεριστική κατοικία

Παραθεριστική κατοικία

Η κατοικία  βρίσκεται στη Μαραθούπολη Μεσσηνίας επί γωνιακού οικοπέδου. Η συνολική της επιφάνεια είναι 240μ2. Χωρίζεται σε δύο βασικούς όγκους. Ο επιμήκης όγκος τοποθετείται κάθετα στη θέα και συγκροτείται από δύο παράλληλους τοίχους-υλικά πετάσματα ελεύθερα στο χώρο. Η νότια πλευρά του προς τη θέα καλύπτεται από εκτεταμένη τζαμαρία. Η στέγασή του έγινε με δίριχτη στέγη που προεκτείνεται έξω από τον κλειστό χώρο. Ο δεύτερος όγκος, κυβικής μορφής, καλύφθηκε από τετράριχτη στέγη. Οι δύο όγκοι απομακρύνθηκαν, δημιουργώντας έναν προστατευμένο υπαίθριο χώρο. Η σύνδεση των δύο όγκων επιτυγχάνεται με ένα διάδρομο-γέφυρα. Ο μικρότερος όγκος καθώς έχει και δική του ανεξάρτητη πρόσβαση χρησιμοποιείται και ως ξενώνας φιλοξενίας.

Κύριος του Έργου : Ιδιώτης
Τοποθεσία : Μαραθούπολη Μεσσηνίας
Μελέτη : 1996
Κατασκευή : 1998
Στάδιο μελέτης : Οριστική και μελέτη Εφαρμογής, Επιστασία
Αρχιτεκτονική μελέτη : Δήμητρα Μπουγά
×