Αποκατάσταση της κύριας εισόδου του Φρουρίου Ρίου

Αποκατάσταση της κύριας εισόδου του Φρουρίου Ρίου

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η αποκατάσταση της κεντρικής πύλης του κάστρου του Ρίο. Το κάστρο χτίστηκε το 1499 από τον Σουλτάνου Βαγιαζήτ Β’, απέναντι από το κάστρο του Αντιρρίου, για τον έλεγχο του θαλάσσιου περάσματος προς τον Κορινθιακό Κόλπο. Στόχος της επέμβασης είναι η ανακατασκευή της πύλης της δεύτερης Οθωμανικής φάσης με την επίλυση τόσο ζητημάτων στατικής επάρκειας και επισκευής φθορών όσο και στην αντιμετώπιση αισθητικών προβλημάτων.

Κύριος του Έργου : Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας
Τοποθεσία : Ρίο Αχαΐας
Μελέτη : 2016
Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Αντώνης Κρασάς

×