Χρονολόγιο Έργων

 • Αποκατάσταση και επανάχρηση οχυρού αρχοντικού

  Αποκατάσταση και επανάχρηση οχυρού αρχοντικού

  Κύριος του Έργου : Ιδιώτης
  Τοποθεσία : Κράψη Ιωαννίνων
  Μελέτη : 1999
  Στάδιο μελέτης : Αποτύπωση, Οριστική μελέτη, Επιστασία
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Φίλιππος Γεροντάκης
 • Ανάπλαση της Πλατείας Συντάγματος

  Ανάπλαση της Πλατείας Συντάγματος

  Συμμετοχή σε Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό (επαναληπτικός)
  Κύριος του Έργου : Ε.Α.Χ.Α.
  Τοποθεσία : Αθήνα
  Μελέτη : 1999
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Μιχάλης Καραβάς, ΄Ελενα Κουρή, Ιουλία Δρούγα, Πανίτα Καραμανέα